COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary

Sito štampa

Sito štampa je tehnika štampanja kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Veoma je pogodna je za štampanje na metalnim ili plastičnim hemijskim olovkama, upaljačima, keramičkim premetima i gotovo svim predmetima od tekstila.

Najvažnija odlika sito štampe je jako kvalitetan otisak štampe i njegova trajnost.

Sito štampa je veoma popularna kada je reč o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima.

Sa više od 20. godina rada sa ovom tehnikom štampanja, garantujemo Vam kvalitetan i dugovečan proizvod.

Izrada sajta - MajaCodeLab